Уторак, 16.6.2020.

14. недеља наставе на даљину

Свет око нас:

Наставна јединица: Научили смо у другом разреду

У свеску препиши и уради следеће:

Математика:

Наставна јединица: Анализа успеха на крају другог разреда

У току ове године обрадили смо садржаје по следећим темама:

  1. Бројеви до 100
  2. Геометрија
  3. Мерење и мере

Српски језик:

Наставна јединица: Говорна вежба: Шта смо све прочитали и научили у другом разреду?

У Читанци прочитај стране 151 и 152.

Ликовна култура:

Наставна јединица: Слободна тема

Нацртај по свом избору нешто што желиш, а радове не мораш да шаљеш.

Срећан завршетак другог разреда! Лепо се одморите на распусту.

Понедељак, 15.6.2020.

14. недеља наставе на даљину

Српски језик:

Наставна јединица: Креативне слагалице – игром кроз знање

У Радној свесци уради стране 122, 123 и 124.

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Игре по избору ученика

Прво уради вежбе обликовања и истезања, а потом, када се добро загрејеш, са другарима играј неку од игара по твом избору.

Математика:

Наставна јединица: Анализа годишње провере знања

Провери тачност урађених задатака уз помоћ решења:

Петак, 12.6.2020.

13. недеља наставе на даљину:

Математика:

Наставна јединица: Годишња провера знања

У свеску прпеиши и уради следеће задатке:

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Игре по избору ученика

Прво уради вежбе обликовања и истезања, а потом, када се добро загрејеш, са другарима играј неку од игара по твом избору.

Српски језик:

Наставна јединица: Креативне слагалице – игром кроз знање

У Читанци уради стране 149 и 150.

Пројектна настава:

Наставна јединица: Орах, граб, леска

Прочитај дати текст:

Математика (допунски рад):

Наставна јединица: Текстуали задаци

У свеску препиши и уради следеће задатке:

  1. Збир бројева 15 и 17 увећај 2 пута и израчунај.
  2. Производ бројева 5 и 17 умањи за најмањи парни број 3. десетице и израчунај.

Четвртак, 11.6.2020.

13. недеља наставе на даљину

Свет око нас:

Наставна јединица: Научили смо у другом разреду

У свеску препиши и уради следеће:

Српски језик:

Наставна јединица: Изражајно читање песама научених у другом разреду

Изражајно прочитај песме о школи и ђацима, шаљиве песме и народне шаљиве песме:

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Fdy7DezSLd-SZv6YC2FSJxcoe8VhY_NFZ-N0MfcDJLktcg9fERoYJak-jM6jFavllbAVNr0dKu-fx3pH9WdKNwmNdDqpe1CUrHM4IiAyRdQlWy48zpFR-_4HnKKRBZUklsStBNj-60CU5Qt_DtSdEGRpSxxCh3CYaJSsKINU3THNPRbXFinStrb6TtZlCECH9eF4mRW4yLLIACVnVVFqsf_kUc4ACN2i5uDtLTMbRRxxFVOY8Xkijyv9hRPJlUnjZonNkocAp96meDO8uNhED8AgyHhGB9LjDrp17OfA3RWyCJw8ko_YDGenD03xoLGnE7O5aupc1La7DCU3FhgxhIklJihVs64mZylbsYpDbyAyi3p1siKlztbunpeThPCm0tK3Vbt_rWhTrqUCh2kp5WE139x7tXh-lnQiDJtUo-7zmtCr-OpGrSUU0Aq8Vv-s9OpfpqyR7vC2_oHTR99euqycJseRjwqkRQT6pbI3s6zlkfDJ6Y3NON3PvtxP61aPwy_q5mR4Kc1p2Qu3lP69FJNyNuEIoBcW6EaMDtS83cAQ3HHNMkBp0E20QjjXCNpxV2zDhnX1hDQqlCmEdQeat4pyARcPGLFu84IHxhwcPk1Lf3fKGomf7MXoa2rithL3YZTp_SIBZvKKAcHYiJbPgCwuLYUsYW2S_lTLzGDSxhWr59ba5X-Zzc--Pv9yMA=w1462-h616-no

Математика:

Наставна јединица: Годишња провера знања

Дате задатке препиши и уради у свесци:

Музичка култура:

Наставна јединица: Извођење научених песама

Певај песме које смо до сада учили, а њихову мелодију можеш пронаћи на јутјубу.

Еколошка секција:

Наставна јединица: Како да помогнемо Земљи?

Прочитај дати текст:

Среда, 10.6.2020.

13. недеља наставе на даљину

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Игре по избору ученика

Прво уради вежбе обликовања и истезања, а потом, када се добро загрејеш, са другарима играј неку од игара по твом избору.

Српски језик:

Наставна јединица: Изражајно читање песама научених у другом разреду

У свеску препиши следеће, па изражајно прочитај песме о деци и породици и народне успаванке:

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Fdy7DezSLd-SZv6YC2FSJxcoe8VhY_NFZ-N0MfcDJLktcg9fERoYJak-jM6jFavllbAVNr0dKu-fx3pH9WdKNwmNdDqpe1CUrHM4IiAyRdQlWy48zpFR-_4HnKKRBZUklsStBNj-60CU5Qt_DtSdEGRpSxxCh3CYaJSsKINU3THNPRbXFinStrb6TtZlCECH9eF4mRW4yLLIACVnVVFqsf_kUc4ACN2i5uDtLTMbRRxxFVOY8Xkijyv9hRPJlUnjZonNkocAp96meDO8uNhED8AgyHhGB9LjDrp17OfA3RWyCJw8ko_YDGenD03xoLGnE7O5aupc1La7DCU3FhgxhIklJihVs64mZylbsYpDbyAyi3p1siKlztbunpeThPCm0tK3Vbt_rWhTrqUCh2kp5WE139x7tXh-lnQiDJtUo-7zmtCr-OpGrSUU0Aq8Vv-s9OpfpqyR7vC2_oHTR99euqycJseRjwqkRQT6pbI3s6zlkfDJ6Y3NON3PvtxP61aPwy_q5mR4Kc1p2Qu3lP69FJNyNuEIoBcW6EaMDtS83cAQ3HHNMkBp0E20QjjXCNpxV2zDhnX1hDQqlCmEdQeat4pyARcPGLFu84IHxhwcPk1Lf3fKGomf7MXoa2rithL3YZTp_SIBZvKKAcHYiJbPgCwuLYUsYW2S_lTLzGDSxhWr59ba5X-Zzc--Pv9yMA=w1462-h616-no

Математика:

Наставна јединица: Анализа годишње провере знања

Провери тачност урађених задатака са претходна два часа уз помоћ решења:

Уторак, 9.6.2020.

13. недеља наставе на даљину

Свет око нас:

Наставна јединица: Проверавамо научено о неживој природи

У свеску препиши и уради следеће:

Математика:

Наставна јединица: Годишња провера знања

У свеску препиши и уради следеће задатке:

Српски језик:

Наставна јединица: Гледање Дизнијевог цртаног филма Бамби

Заврши са гледањем цртаног филма:

Ликовна култура:

Наставна јединица: Сцена – извођење представе (Eстетска анализа)

Погледај дату представу:

Понедељак, 8.6.2020.

13. недеља наставе на даљину

Српски језик:

Наставна јединица: Гледање Дизнијевог цртаног филма Бамби

Погледај цртани филм:

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Игре по избору ученика

Прво уради вежбе обликовања и истезања, а потом, када се добро загрејеш, са другарима играј неку од игара по твом избору.

Математика:

Наставна јединица: Годишња провера знања

Најпре провери тачност урађених задатака са претходног часа:

У свеску препиши и уради дате задатке:

ЧОС:

Наставна јединица: Играмо и певамо за крај

Петак, 5.6.2020.

12. недеља наставе на даљину

Математика:

Наставна јединица: Мерење и мере

Најпре провери тачност урађених задатака са претходног часа:

Потом у свеску препиши и уради следеће задатке:

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Игре по избору ученика

Прво уради вежбе обликовања и истезања, а потом, када се добро загрејеш, са другарима играј неку од игара по твом избору.

Српски језик:

Наставна јединица: Феликс Салтен, Бамби

Најпре послушај дату причу, а затим је и сам прочитај у Читанци на страни 142 и 143. Потом у свеску препиши дату анализу овог текста:

Вежбај изражајно читање ове приче.

Пројектна настава:

Наставна јединица: Дрво

Прочитај:

Српски језик (допунски рад):

Наставна јединица: Читамо и пишемо писаним словима латинице

Састави и напиши писаним словима латинице по једну обавештајну, узвичну и упитну и реченицу у потврдном облику. Затим исте те реченице напиши у одричном облику.

Четвртак, 4.6.2020.

12. недеља наставе на даљину

Свет око нас:

Наставна јединца: Проверавамо научено о неживој природи

У свеску препиши и одговори на следећа питања (не оцењује се):

Српски језик:

Наставна јединца: Јован Јовановић Змај: Пролећница

Прочитај дату песму и питања везана за њу у Читанци на странама 140 и 141. Затим у свеску препиши анализу песме:

Вежбај изражајно читање ове песме.

Провери тачност урађених задатака са прошлог часа:

Математика:

Наставна јединца: Геометрија – цртање

Најпре провери тачност урађених задатака са претходног часа:

У свеску препиши дате задатке, а потом их и уради:

Музичка култура:

Наставна јединца: Седи Ћира на врх сламе, народна песма

У свеску препиши текст народне песме „Седи Ћира а врх сламе“, потом је слушај неколико пута и певај уз дати видео:

Седи Ћира на врх сламе, народна песма - YouTube

Еколошка секција:

Наставна јединца: Како да помогнемо Земљи?

Прочитај неке од могућих начина како можеш да помогнеш очувању природе и животне средине:

Среда, 3.6.2020.

12. недеља наставе на даљину

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Елементарна игра : „Мини куглана“

Уради вежбе обликовања и истезања, а затим поставити 6 чуњева (пластичних флаша) на под у облику троугла (три у првом реду, два у другом и један у трећем) на удаљености 5-6 м од учесника игре. Учесници један за другим гађају оне чуњеве са три лоптице, котрљајући их по поду, са циљем да их што више оборе. Сваки оборен чуњ доноси један поен. Ако их неко обори све у првом покушају, они се поново поставе за други и трећи покушај. „Ко ће више поена да сакупи у три бацања?“

Српски језик:

Наставна јединица: Годишњи тест

Најпре провери тачност урађених задатака са прошлог часа:

У свеску препиши и уради следеће:

ЧОС:

Наставна јединица: Играмо и певамо за крај

Математика:

Наставна јединица: Геометрија – линије

Најпре провери тачност урађених задатака са претходног часа:


У свеску препиши и уради следеће задатке:

Create your website at WordPress.com
Започни