Четвртак, 2.4.2020.

Свет око нас:

Наставна јединица: Човек и животиње – има нека тајна веза

Најпре из уџбеника прочитај ову лекцију која се налази на странама 78 и 79.

Затим у свеску препиши следеће:

У свеску препиши питања која се налазе на крају ове лекције на страни 79 и одговори на њих.

Српски језик:

Наставна јединица: Учимо писана слова латинице Л и Љ

У свеску препиши следеће :

Затим препиши следећа вежбања, а тачност урађеног провери у решењима:

Урадити стране 68 и 69 у Латиници.

Математика:

Наставна јединица: Дељивост бројева. Садржалац.

Завршити задатке из уџбеника до краја 69 стране и у свеску преписати и урадити следеће задатке:

Музичка култура:

Наставна јединица: „Ресаво, водо, ладна“, народна песма

У свеску препиши песму „Ресаво, водо, ладна“, а затим је слушај и певај уз прилог који је дат.

Еколошка секција:

Наставна јединица: Најхрабрији цветови- весници пролећа (нарцис и љубичица)

Narcis Flower In Keukenhof Stock Photo, Picture And Royalty Free ...
Нарцис

Чланови еколошке секције нека у свеску препишу следећи текст који се односи на цвет нарцис.

Среда, 1.4.2020.

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Прескакање кратке вијаче

После урађених вежби обликовања, пронађите слободан простор и усавршите своје прескоке на различите начине помоћу вијаче.

Српски језик:

Наставна јединица: Народна прича ,,Седам прутова“

Најпре прочитати ову причу , па у свеску записати анализу текста:

Затим у свеску препиши следеће реченице:

У радној свесци урадити стране 93 и 94.

Повратна информација вежбања од прошлог часа је следећа:

Проверите колико сте тачно урадили задатке и исправите евентуалне грешке.

Математика:

Наставне јединице:

  1. Број 0 као дељеник и број 1 као делилац
  2. Дељивост бројева . Садржалац.

Најпре из уџбеника пажљиво прочитај лекцију дељивост бројева на страни 67 и 68.

Затим, у свеску препиши следећи запис:

Затим из уџбеника уради све задатке на страни 66, 68 и 2. и 3. задатак на страни 69.

Уторак, 31.3.2020.

Свет око нас:

Наставна јединица: Научили смо о животињама

У радној свесци урадити стране 64, 65, 66 и 67.

Напомена: Уколико је нека страна из претходних лекција остала неурађена у радно свесци, потрудите се да то урадите.

Математика:

Наставна јединица: Дељење бројевима 8 и 9

Урадити задатке из уџбеника на страни 63.

Српски језик:

Наставна јединица: Разликовање потврдних и одричних глаголских облика

У свеску преписати следећи запис:

У свесци уради следећа вежбања:

Затим у књизи Дар речи урадити 79, 80 и 81 страну.

Ликовна култура:

Наставна јединица: Замишљања – стварност и машта (Путовање у чудесне крајеве, Преобликовање започетих облика доцртавањем, лепљењем. Фотомонтажа)

У земљи змајева:

У бајкама се сусрећемо са чудноватим бићима. Ту су једнорози, патуљци, дивови. Најстрашнија створења су, ипак, змајеви. Неки имају и више глава из којих бљују ватру.

На основу описа, замисли како изгледа змај, Маштај и стварај!

По узору на ове радове ваших вршњака, нацртајте и обојте и ви нешто слично.

Ове радове можете послати до петка (3.4.2020.).

Понедељак, 30.3.2020.

Здраво другари!

Српски језик:

Наставна јединица: Разликовање основних глаголских облика за исказивање садашњег, прошлог и будућег времена

У свеску преписати следећи садржај:

Урадити следећа вежбања у свесци:

Домаћи задатак: урадити задатке у радној свесци на 51. и 52. страни.

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Утврђивање научених дечјих игара

У свом дворишту, када стигнеш, са братом или сестром одиграј неке од научених дечјих игара.

Математика:

Наставна јединица: Број 1 као делилац и број 0 као дељеник

У свеску препиши следећу лекцију:

Затим уради задатке из уџбеника на страни 65.

ЧОС:

Наставна јединица: Да ли правилно учим ? – Проблеми у учењу

Прочитај!

Петак, 27.3.2020.

Математика:

Наставна јединица: Дељење бројевима 8 и 9

У свеску преписати следеће таблице дељења са бројевима 8 и 9:

Затим из уџбеника урадити задатке на странама 60 и 62.

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Савладавање препрека наученим начином кретања

Уради низ вежби обликовања, а након тога уз помоћ родитеља направи препреке кроз које ћеш да се провлачиш, да их прескачеш, по њима да ходаш на различите начине , скачеш и сл. УЖИВАЈ У ИГРИ!

Српски језик:

Наставна јединица:„Коњ и магаре“, народна басна

Преписати у свеку целине ове басне и усмено их препричати(не треба писати у свеску).

Усмено одговорите на посатвљена питања,а затим датих решења проверите колико сте били успешни:

Пројектна настава:

Наставна јединица: Пролеће

Прочитај следеће песме о пролећу:

Допунска настава:

Наставна јединица: Изражајно читање

Вежбати читање датих песама о пролећу.

Четвртак, 26.3.2020.

Поздрав свима! Добро дошли у нашу „учионицу“!

Свет око нас:

Наставна јединица: Различите животиње, различита исхрана

Следећу лекцију преписати у свеску и урадити дату укрштеницу:

Животиње по начину исхране:

  1. Биљоједи: крава, зец, овца, коза
  2. Месоједи: лисица, вук, змија,
  3. Сваштоједи: медвед, свиња, јазавац

Прочитати ову лекцију из уџбеника на странама 76 и 77.

Српски језик:

Наставна јединица: „Коњ и магарац“, народна басна

Прочитати народну басну „Коњ и магарац“, а затим у свеску преписати анализу датог текста.

О

После тога у свесци одговорити на питања која се налазе на крају овог текста.

Математика:

Наставна јединица:

  1. За толико мањи и толико пута мањи број
  2. Дељење бројевима 3, 4, 6 и 7 ; За толико мањи и толико пута мањи број – утврђивање (надокнада)

Урадити задатке из уџбеника на странама 58 и 59.

Музичка култура:

Наставна јединица: ,,Пролећно коло“, народна песма

У свеску преписати народну песму ,,Пролећно коло“ која се налази на 53. страни и послушати је.

Еколошка секција:

Наставна јединица: Најхрабрији цветови весници пролећа; кукурек, јагорчевина

Текстове о јагорчевини и кукуреку треба преписати у свеску(чланови еколошке секције).

Резултат слика за kukurek i jagorcevina
Кукурек
Резултат слика за jagorcevina

Јагорчевина

Среда, 25.3.2020.

Здраво другари!

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Игре скакањем; ластиш; школица

Ластиш :

Једини неопходан реквизит за игру је ластиш, гумена кројачка трака. Слободни крајеви траке се причврсте (привежу) један за други тако да трака чини круг. Две девојчице улазе у круг и одмакну се, затежући траку тако им се налази у висини колена и да више не чини круг него облик сличан правоугаонику. Дјевојчице су окренуте лицем једна према другој. Трећа дјевојчица игра тако што прескаче две линије ластиша на средини између девојчица које затежу траку.

Играње ластиша укључује бројне начине прескакања, затезања и повлачења две линије ластиша. Обично је редослед покрета унапред познат, а покрети могу да броје и до неколико десетина. Ако девојчица која игра направи грешку у покретима она заузима место једне од девојчица које затежу ластиш, а слободна дјевојчица добија прилику да одигра свој редослиед.

Ластиш може да игра и једна девојчица сама, ако успије на одговарајући начин да затегне еластичну траку (између две столице или стабла).

Gummitwist-1998Kinder1.jpg

Школица:

Српски језик:

Наставна јединица: Пишемо писаним словима латинице

Преписати писаним словима у цвеску следеће речи:

Затим следећи текст који је написан штампаном латиницом у свеску преписати писаним словима латинице:

Sportisti

Sve moje komšije treniraju neki sport. Petar trenira košarku, Uroš tenis, a Rastko rukomet. Vanja skija na Kopaoniku, a Saška roni u moru. Nemanja i Ivan su karatisti. Svi se sastaju u parku i sankaju se. Šta ti treniraš?

А затим урадити следећа вежбања:

Математика:

Наставна јединица: За толико мањи и толико пута мањи број

Следећи запис преписати у свеску:

Када у тексту задатка пише ЗА ТОЛИКО МАЊИ број, то значи да треба да одузимаш.

Када у тексту задатка пише ТОЛИКО ПУТА МАЊИ БРОЈ, то значи да треба да делиш.

Затим урадити задатке из уџбеника на страни 57. (сви задаци могу бити урађени у књизи – не морате их преписивати у свеску)

ЧОС

  1. Зашто је важно бавити се спортом
  2. Редовна и правилна исхрана – здрав живот (надокнада)

Подсетите се онога о чему смо већ говорили на ове две теме из различитих извора (по вашем избору).

Домаћи задатак треба послати до 18:00 часова сутрадан, 26.3.2020. године.

Уторак, 24.3.2020.

Здраво другари! Надам се да сте сви добро, првенствено здрави. За данас имамо:

Српски језик:

Наставна јединица: Учимо писана слова П и Р; Научили смо писана слова У, В, С, Ш, П, Р (надокнада)

Преписати следећу лекцију писана слова латинице у свеску,а затим по један ред вежбати писање писаних слова П и Р. Затим у књизи Латиница урадити стране 64, 65, 66 и 67 :

Математика:

Наставна јединица: Дељење бројевима 6 и 7

У уџбенику Математике урадити страну 55.

Свет око нас:

Наставна јединица: Домаће и дивље животиње

Више пута прочитати лекцију из уџбеника на странама 74 и 75 и у свесци нацртати или залепити сличице домаћих животиња:

У свесци написати дату шему:

И усмено урадити дату допуњалку:

Ликовна култура:

Наставна једница: Боја (истражујемо и сликамо необичним четкама)

https://issuu.com/ivana.milosevic/docs/likovna_kultura_udzbenik_za_2.razred_buzasi_1/12 (страна 12)

Рад из ликовног можете завршити и послати до петка, 27.3.2020.

Понедељак 23.3.2020.

Српски језик:

Наставна јединица: Глаголи

Садржај лекције о глаголима преписати у свеску и у Радној свесци урадити стране 47, 48 и 49.

Математика:

Преписати таблицу дељења са 6 и 7 у свеску, а затим урадити задатке из уџбеника математике на страни 54:

Физичко и здравствено васпитање:

Савладавање препрека различитим кретањима

Уради низ вежби обликовања, а након тога уз помоћ родитеља направи препреке кроз које ћеш да се провлачиш, да их прескачеш, по њима да ходаш на различите начине , скачеш и сл. УЖИВАЈ У ИГРИ!

Резултат слика за Савладавање препрека различитим

Субота 21. март 2020.

Српски језик:

Следеће задатке преписати и урадити у свесци:

Математика:

Следеће задатке уради у свесци:

Физичко и здравствено васпитање:

Наставна јединица: Ритмичко изражавање дечјим поскоцима- обучавање

После урађених вежби обликовања и трчања у месту, урадити дечје поскоке

Фотографија корисника Pokret za Okret Skolica Sporta

ЧОС:

Чистоћа је пола здравља

Ученици су упућени да на јутрјубу погледају прилоге о одржавању личне хигијене и животног простора.

Create your website at WordPress.com
Get started